På vegne av de regionale helseforetakene, har HINAS inngått avtale på levering av dialysestoler.

Avtalen gjelder fra 1. juni 2016 til 31. mai 2018, med mulighet for forlengelse i inntil to år.

Det er inngått avtale med Baxter AS på levering av dialysestolen Sensa Premium A5.

Bestilling skal, om ikke annet er avtalt, inneholde følgende informasjon:

  • Bestillingsnummer
  • Navn på bestillende enhet/ kontaktperson for bestillingen.
  • Kundenummer
  • Leveringssted
  • Antall enheter

Normal leveringstid fra produsent er 4-8 uker fra bestillingstidspunkt.

Leverandør

Hos leverandøren Baxter AS er Erik Sandberg kontaktperson, erik_sandberg@baxter.com, telefon 22 58 48 33/412 09 979.

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

18.10.2016: Navneendring

Rammeavtalen overføres fra Gambro Norge NUF til Baxter AS etter at selskapene har fusjonert. 

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 1. juni 2016 til 31. mai 2018, med mulighet for forlengelse i inntil to år.

Elise Toombs Rushfeldt

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Elise Toombs Rushfeldt
E-post: elise.rushfeldt@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 932 86 899

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
24. august 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding