Avtale på kjøp av farmasøytiske spesialpreparater for indikasjon revmatoid artritt, ankyloserende spondylitt/aksial spondyloartritt, juvenil idiopatisk artritt, systemisk lupus erytematosus, Crohns sykdom, ulcerøs kolitt, psoriasis og psoriasis artritt. De fire RHF'ene tegner avtaler med alle leverandørene.

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 

Kontraktsperiode

Avtalene gjelder fra 1. mars 2016 til 28. februar 2017.

Torfinn Aanes

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Spesialrådgiver, legemidler Torfinn Aanes
E-post: torfinn.aanes@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 917 62 688

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
01. mars 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding