Avtalen "IKT-utstyr" inneholder levering av skrivere og skannere, servere, medisinteknisk PC, IT-tilbehør, nettverk og lagring. Klienter og multifunksjonsmaskiner er egne avtaler. 

I tillegg inneholder avtalen konsulenttjenester knyttet til leveranse av utstyret.

Avtalene gjelder for alle helseforetak.

Leverandør

For alle produktgrupper er det inngått parallelle rammeavtaler. Leverandørene er rangert, og dersom ikke minikonkurranser brukes, skal utstyr kjøpes fra prioritert leverandør. Noen unntak fra dette finnes.

For områdene skrivere og scannere, multifunksjonsmaskiner og medisinteknisk pc ble det foretatt en rerangering våren 2017. For området multifunksjonsmaskiner og servere ble det foretatt en rerangering våren 2016. Se ProWeb (login.sykehusinnkjop.no).

Mer informasjon

For Sykehusinnkjøp HF:

Bjørn Breivik– Mobil: 901 74 322

Hanne Bentsen – 915 42 155
Jonas Ali Ghanizadeh – Mobil: 413 58 159

 

Minikonkurranser

Dersom det skal kjøre en minikonkurranse, send kravspesifikasjon til it-mini@sykehusinnkjop.no. Ved behov for bistand, ta kontakt med Sykehusinnkjøp HF.

Det er også inngått en ny avtale for klienter og skjermer. Mer om den kan du finnne her. 

Meldinger, nyheter og annet

09.01.2015: Melding IKT-utstyr

Fra og med tirsdag 13. januar endrer Norsk Data Senter AS sitt firmanavn til Dustin Norway AS. Dette er kun en navneendring og alle avtaler inngått med Norsk Data Senter AS videreføres med samme betingelser som tidligere.

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen er inngått for perioden 1. juni 2014 til 31. mai 2016. Delområde lagring og nettverk, servere, multifunksjonsmaskiner, medisinskteknisk PC, skrivere og skannere er prolongert  til ny avtale er på plass.

Bjørn Breivik

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Bjørn Breivik
E-post: bjorn.breivik@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 901 74 322

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
21. desember 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding