Det er inngått ny avtale for kjøp av teknisk programvare fra 1.september 2012. Avtalen er inndelt i fire områder:

1. Endepunktbeskyttelse

2. VPN-klient

3. VPN-portal

4. SMTP-gateway

Leverandør

Følgende leverandør er tildelt avtale:

1. Endepunktbeskyttelse:  Syscom AS

2. VPN-klient: Datametrix AS

3. VPN-portal: Datametrix AS

4. SMTP gateway: Datametrix AS

Mer informasjon

Alle regioner har oppnevnt egne kontaktpersoner for bestilling på denne avtalen.  Kontaktinformasjon til både regionenes og leverandørenes kontaktpersoner finner du i vedlegg nederst på denne siden.

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen er gjeldende fra 1.september 2012 til 31.august 2014, prolongert til 1. mars 2017.

Trond Skorstad

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Innkjøpsdirektør - medisinsk utstyr og IKT Trond Skorstad
E-post: trond.skorstad@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 952 15 199

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
01. mars 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding