På vegne av de regionale helseforetakene har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av multimonitorer for ambulanser.

Det er inngått avtale med Alere AS som leverandør. Den forrige avtalen om innkjøp av multimonitorer ble avsluttet 31. desember 2017. Behovet for forbruksutstyr, suppleringsmaskiner og reservedeler fremover gjør at Sykehusinnkjøp HF har inngått en ny rammeavtale med Alere AS etter en intensjonskunngjøring.

Leverandør

Kontaktinformasjon til leverandører:

Opplæring: Lars Tollak Mong, e-post lars.tollak.mong@alere.com, telefon 24 05 68 08

Produktsjef: Martin Vaksdal, e-post martin.vaksdal@alere.com, telefon 24 05 67 73

Teknisk support, e-post: servicesupport.no@alere.com, telefon 24 05 66 00

Kundeservice/bestillinger: Sølvi Eilertsen, e-post: kundeservice.no@alere.com, tlf: 24 05 66 00

Mer informasjon

En multimonitor er en enhet som blant annet kan overvåke EKG, blodtrykk, puls, oksygenmetning og en rekke andre verdier på pasienter under undersøkelse, stabilisering og ulike typer ambulansetransport. Avtalen gjelder monitorer med hjertestarter innebygget i systemet.

I dag er det omtrent 735 multimonitorer i bruk i helseforetakenes ambulansebiler, -båter, -fly og -helikoptre. I tillegg vil også den kommunale legevakttjenesten og sykehusenes akuttmottak kunne benytte seg av avtalen.

Rundt 500 av dagens multimonitorer i ambulansefartøyene til norske helseforetak er over ti år gamle og tildels basert på utdatert teknologi. Et av målene med anbudsprosessen var at det nye utstyret skal bidra til en enhetlig, driftssikker og effektiv overvåking av høy kvalitet, fra første møte med pasienten og inn i sykehuset. Utstyret skal kunne brukes både i samtlige ambulanser og luftambulanser.

En felles monitor vil forenkle behandlingen av pasienter i skiftet mellom ulike behandlingsnivå og mellom ulike ambulanseenheter. Multimonitoren forenkler også kommunikasjon mellom ambulanse og sykehus med overføring av 12-kanalers EKG og strømming av vitale parametere for utvalgte pasienter.

Om Corpus 3

Corpuls3 er utviklet av GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH. Corpuls3 er en komplett defibrillator og pasientovervåkningsverktøy, og tilbyr et helt nytt og revolusjonerende designkonsept sammenlignet med tradisjonelle kompakte defibrillator/overvåkingsenheter. Dette garanterer en enkel pasienthåndtering og gir en sofistikert løsning til alle tider. Apparatet er delt inn i tre ulike komponenter og kan enten benyttes som en kompakt enhet, eller komponentene kan adskilles og benyttes separat. Når komponentene er adskilt vil de kommunisere trådløst via Bluetooth. De tre komponentene er monitor, pasientboks og defribillator.

Den avtagbare monitoren er en stor 8,4” fargeskjerm. Pasientboksen er hjertet av systemet og muliggjør avbruddsfri overvåking fra hentested og inn til sykehuset. Tilbehørsvesken er festet til pasientboksen og alle kabler og sensorer ligger ferdig tilkoblet i individuelle merkede lommer. Defibrillator-/pacer-enheten gir større mobilitet og fleksibilitet på grunn av vektreduksjon ved at defibrillatoren kan settes igjen hvis den ikke er nødvendig.

Vekt for hele systemet i basiskonfigurasjon er 7,4 kg.

Vedlegg og lenker

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 1. februar 2018 til 31. januar 2020, med mulighet for forlenging i inntil to år.

Kjetil Sønvisen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Kjetil Sønvisen
E-post: kjetil.sonvisen@sykehusinnkjop.no
Telefon: 78 95 07 00 Mobil: +47 414 10 930

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
19. januar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding