På vegne av de regionale helseforetakene, har HINAS inngått avtale på levering av forsikringsmeglertjenester. I dette inngår megling av forsikringer og oppfølging av eksisterende forsikringsavtaler.

Leverandør

Det er inngått avtale med én leverandør på dette området, Waco Forsikringsmegling AS.

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 1. juni 2016 – 31. mai 2018, med mulighet for prolongering i inntil to år.

Hanna Udnæs Hoel

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Kategorisjef administrasjon Hanna Udnæs Hoel
E-post: hanna.udnaes.hoel@sykehusinnkjop.no
Telefon: +47 78 95 07 00 Mobil: +47 997 45 961

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
04. april 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du tilbakemeldinger, eller ønsker å melde avvik på avtaler?
Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding