I samarbeid med Sykehusinnkjøp HF (tidl. HINAS) har de regionale helseforetakene inngått nye avtaler for levering av inkontinensprodukter.

Avtalene omfatter følgende anbudspakker:

  • Avføringskontrollprodukter
  • Bind, bleier og truser
  • Sengebeskyttelse
  • Urologiske katetere og tilbehør

Følgende delområder er avlyst:

  • Delområde 9 - 1005040202.02 Bleier til barn fra ca 3 kg
  • Delområde 10 - 1005040202.03 Buksebleier til barn
  • Delområde 16 - 1005040204.01 Dråpesamlere
  • Delområde 17 - 1005040204.02 Truseinnlegg
  • Delområde 24 - 1005040302.02 Sengeplast

For disse delområdene vil det bli lyst ut ny konkurranse tidlig i 2017. Avalene for disse produktene er prolongert frem til 30. september 2017. 

Deltaljerte opplysninger om de ulike delavtalene finner man i avtaleinformasjonen for inkontinensmateriell. 

Leverandør

Detaljert informasjon om hvilke leverandører som er tildelt kontrakter fins også i avtaleinformasjonen for inkontinensprodukter. 

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalene gjelder fra 16.01.2017–15.01.2019, med mulighet for forlengelse i inntil 2 (1+1) år. Enkelte helseforetak har eksisterende avtaler med lenger varighet enn til 15.01.2017, og vil dermed tiltre avtalene på et senere tidspunkt.

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Avtaleforvaltning Sykehuspartner
E-post: avtaleforvaltning@sykehuspartner.no

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
04. april 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du tilbakemeldinger, eller ønsker å melde avvik på avtaler?
Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding