På vegne av de regionale helseforetakene har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av telefonitjenester.

Det er inngått avtale med Telenor som leverandør på dette området.

Avtalen innebærer leveranse av telefonitjenester, både abonnement og trafikk på fast- og mobiltelefon, samt kommunikasjonsløsninger som Mobilt Bedriftsnett og Samordnet kommunikasjon.

Leverandør

Kontaktperson hos Telenor:

Margareth Nordlund

E-post margareth.nordlund@telenor.com

Telefon: 901 51 616

Vedlegg og lenker

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest, Luftambulansetjenesten ANS

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 15. januar 2017 til 15. januar 2019, med mulighet for prolongering i inntil fire år. 

Hanne Bentsen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Kategorisjef IKT Hanne Bentsen
E-post: hanne.bentsen@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 915 42 155

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
27. juni 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du tilbakemeldinger, eller ønsker å melde avvik på avtaler?
Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding