De regionale helseforetakene har inngått midlertidige avtaler på levering av insulinpumper, CGM og forbruksmateriell.

Rammeavtalen gjelder frem til 31. desember 2017.

For deltilbud A2 er det gjort en endring, hvor insulinpumpen Accu-Chek Spirit Combo byttes ut med Accu-Chek Insight.

Arbeidet med ny rammeavtale

Arbeidet med en ny rammeavtale fortsetter, nå med en målsetning om utlysning i september/oktober. Anskaffelsen er forsinket grunnet forhold rundt informasjonssikkerhet og personvern.

Leverandør

A1: System for insulinpumpebehandling med mulighet for kontinuerlig blodsukkermåling:

  1. Rubin Medical AS (Animas Vibe)

  2. Medtronic Norge AS (Minimed 640)

A2: System for insulinpumpebehandling uten mulighet for kontinuerlig blodsukkermåling

  1. Roche Diagnostics Norge AS (Accu-Chek Insight) *
  2. Rubin Medical AS (Animas Vibe)
  3. Ypsomed (OmniPod)

* Accu-Chek Spirit Combo insulinpumpe erstattes av Accu-Chek Insight insulinpumpe fra 1.9.2017, pris iht. vedlagt prisliste. Forbruksmateriell til Accu-Chek Spirit Combo vil fortsatt være tilgjengelig.

B: System for kontinuerlig måling av blodsukker uten kommunikasjon med insulinpumpe:

  1. NordicInfu Care AB (Dexcom G4 Platinum)
  • Abbott Norge AS (FreeStyle Navigator II) **

** Abbott leverer kun forbruksmateriell til FreeStyle Navigator II til eksisterende pasienter.

Valg av system, gjelder alle deltilbud:

Ved valg av system til pasient skal prioritert leverandør pr. deltilbud benyttes.

Prioriteringen kan avvike når den enkelte pasients behandlingsbehov tilsier det. Dette bestemmes og dokumenteres av foreskrivende lege.

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

10.10.2017: Konsekvenser etter orkanen på Puerto Rico

Orkanen på Puerto Rico har rammet Metronic sine produksjonslokaler på øya. Derfor vil leverandøren i en tid fremover ha utfordringer med å levere insulinpumper. For andre diabetesprodukter vil leveransene fortsette som normalt.

Les mer i brevet fra Metronic her (på engelsk). 

25.08.2017: Ny insulinpumpe på avtale

Insulinpumpen Accu Chek Insight erstatter Accu Chek Spirit Combo.

Dette gjelder for deltilbud A2, system for insulinpumpebehandling uten mulighet for kontinuerlig blodsukkermåling.

I forbindelse med forhandlingene i sommer vedrørende forlengelse av den eksisterende rammeavtale for kjøp av insulinpumper og CGM krevde Roche Diagnostics Norge AS at den nye insulinpumpen Accu Chek Insight skulle erstatte avtaleproduktet Accu Chek Spirit Combo.

Fra 1. september 2017 vil Accu Chek Insight være tilgjengelig for bestilling. Rangeringen blir ikke endret og fortsetter som følgende:

A2: System for insulinpumpebehandling uten mulighet for kontinuerlig blodsukkermåling

Roche Diagnostics Norge AS (Accu-Chek Insight) Rubin Medical AS (Animas Vibe) Ypsomed (OmniPod)

27.03.2017: Stopper utskrivningen av nye FreeStyle Navigator II

Utskrivningen av nye FreeStyle Navigator II CGM-systemer fra Abbott Norge AS stoppes. Disse systemene skal fra i dag ikke lenger skrives ut til diabetes 1-pasienter.

Etter lengre tids diskusjon rundt produktet FreeStyle Navigator II fra Abbott, avtalenummer 10050305, har de regionale helseforetakene kommet til enighet med leverandøren om å stoppe utskrivningen av nye slike CGM- systemer. Endringen gjelder med øyeblikkelig virkning.

Abbott Norge AS forplikter seg til fortsatt å levere forbruksmateriell til FreeStyle Navigator II til eksisterende pasienter. Således gjelder fortsatt den løpende rammeavtalen, men rangeringen på rammeavtalen vedrørende utskrivningen av nye CGM-systemer endres.

Rangering delområde B:

System for kontinuerlig måling av blodsukker uten kommunikasjon med insulinpumpe:

1. NordicInfu Care AB (Dexcom G4 Platinum)

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Rammeavtalen gjelder frem til 31. desember 2017.

Andreas Rystrøm

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Kategorisjef behandlingshjelpemidler Andreas Rystrøm
E-post: andreas.rystrom@sykehusinnkjop.no
Telefon: +47 78 95 07 00 Mobil: +47 414 53 125

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
18. september 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding