De regionale helseforetakene har inngått midlertidige avtaler på levering av insulinpumper, CGM og forbruksmateriell. Dagens rammeavtaler er videreført med alle leverandører.

Rangeringene i deltilbudene er de samme som i den utgående rammeavtalen.

Rammeavtalene med Rubin Medical AS, Medtronic Norge AS og Roche Diagnostics AS er videreført med nye priser, mens de øvrige avtalene videreføres på samme vilkår som før.

Arbeidet med ny rammeavtale

Arbeidet med en ny rammeavtale fortsetter, nå med en målsetning om utlysning i september/oktober. Anskaffelsen er forsinket grunnet forhold rundt informasjonssikkerhet og personvern.

Leverandør

A1: System for insulinpumpebehandling med mulighet for kontinuerlig blodsukkermåling:

  1. Rubin Medical AS (Animas Vibe)

  2. Medtronic Norge AS (Minimed 640)

A2: System for insulinpumpebehandling uten mulighet for kontinuerlig blodsukkermåling

  1. Roche Diagnostics Norge AS (Accu-Chek Spirit Combo) *
  2. Rubin Medical AS (Animas Vibe)
  3. Ypsomed (OmniPod)

* Insulinpumpen Accu-Chek Spirit Combo vil bli erstattet med insulinpumpen Accu-Chek Insight i løpet av sommeren/høsten 2017. Mer informasjon rundt dette vil komme senere.

B: System for kontinuerlig måling av blodsukker uten kommunikasjon med insulinpumpe:

  1. NordicInfu Care AB (Dexcom G4 Platinum)
  • Abbott Norge AS (FreeStyle Navigator II) **

** Abbott leverer kun forbruksmateriell til FreeStyle Navigator II til eksisterende pasienter.

Valg av system, gjelder alle deltilbud:

Ved valg av system til pasient skal prioritert leverandør pr. deltilbud benyttes.

Prioriteringen kan avvike når den enkelte pasients behandlingsbehov tilsier det. Dette bestemmes og dokumenteres av foreskrivende lege.

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

27.03.2017: Stopper utskrivningen av nye FreeStyle Navigator II

Utskrivningen av nye FreeStyle Navigator II CGM-systemer fra Abbott Norge AS stoppes. Disse systemene skal fra i dag ikke lenger skrives ut til diabetes 1-pasienter.

Etter lengre tids diskusjon rundt produktet FreeStyle Navigator II fra Abbott, avtalenummer 10050305, har de regionale helseforetakene kommet til enighet med leverandøren om å stoppe utskrivningen av nye slike CGM- systemer. Endringen gjelder med øyeblikkelig virkning.

Abbott Norge AS forplikter seg til fortsatt å levere forbruksmateriell til FreeStyle Navigator II til eksisterende pasienter. Således gjelder fortsatt den løpende rammeavtalen, men rangeringen på rammeavtalen vedrørende utskrivningen av nye CGM-systemer endres.

Rangering delområde B:

System for kontinuerlig måling av blodsukker uten kommunikasjon med insulinpumpe:

1. NordicInfu Care AB (Dexcom G4 Platinum)

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 15. juni 2013 til 14. juni 2014, prolongert til 14. juni 2017.

Andreas Rystrøm

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Kategorisjef behandlingshjelpemidler Andreas Rystrøm
E-post: andreas.rystrom@sykehusinnkjop.no
Telefon: +47 78 95 07 00 Mobil: +47 414 53 125

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
14. juni 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du tilbakemeldinger, eller ønsker å melde avvik på avtaler?
Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding