På vegne av de regionale helseforetakene har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av skriverrekvisita. Avtalen omfatter levering av tonere, blekkpatroner og phasere.

Datarekvisita Norge AS er valgt som leverandør.

Den gamle avtalen for skriverrekvisita er midlertidig forlenget fra 1. juni til 1. september 2017, men med dårligere prisvilkår. I de tilfellene det er mulig anbefales det derfor å vente med innkjøp til den nye avtalen er på plass.

Leverandør

Kontaktinformasjon til Datarekvisita Norge AS: Trond Holland, epost trond.holland@maske.no, telefon 917 53 840.

Vedlegg og lenker

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 1. september 2017 til 31. august 2019, med mulighet for prolongering i inntil to år.

Hanne Bentsen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Kategorisjef IKT Hanne Bentsen
E-post: hanne.bentsen@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 915 42 155

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
21. juni 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.no.

Gi tilbakemelding