På vegne av de regionale helseforetakene har Sykehusinnkjøp HF inngått nye avtaler på levering av bekledning og sko for ambulansepersonell.

Det er inngått avtaler med tre leverandører på dette området. Følgende leverandører er valgt:

  • Taiga er valg som leverandør på jakkekonsept, buksekonsept og øvrig utstyr (belte, hansker, undertøy etc).
  • Puvab er valgt som leverandør av øvrig bekledning (t-skjorter, pique-skjorter etc).
  • Ervik Sko er valgt som leverandør av sko.

Sko:

Avtalen med Preben Tellefsen utløper 31. august, og ny avtale med Ervik sko iverksettes 1. september. Bestillingsskjema for Ervik sko er vedlagt denne epost.

Jakkekonsept:

Eksisterende avtaler med Equipnor og Procurator er forlenget til 1. november. Avtalen med Taiga iverksettes 1. november og bestillinger kan da leveres til Taiga. Taiga antar å være leveringsklare med det nye jakkekonseptet i desember 2017.

Buksekonsept:

Eksisterende avtaler med Equipnor og Procurator er forlenget til 1. november. Avtalen med Taiga iverksettes 1. november og bestillinger kan da leveres til Taiga. Taiga antar å være leveringsklare med det nye buksekonseptet i desember 2017.

Øvrig bekledning:

Eksisterende avtale med Procurator er forlenget til 1. november. Avtalen med Puvab iverksettes 1. november og bestillinger kan da leveres til Puvab. Puvab antar å være leveringsklare i desember 2017.

Øvrig utstyr:

Eksisterende avtale med Procurator er forlenget til 1. november. Avtalen med Taiga iverksettes 1. november og bestillinger kan da leveres til Taiga. Taiga antar å være leveringsklare fra avtalestart.

De eksisterende leverandører er gått fri for enkelte artikler, spesielt i små størrelser, men leverer fremdeles de fleste artiklene på avtalene. Procurator har fremdeles blant annet både arbeidsbukser og softshelljakker i de aller fleste størrelsene.

Taiga og Puvab vil prioritere å få produsert de størrelsene som mangler i dagens avtaler, men kan ikke garantere at de har disse artiklene tilgjengelige før ca. desember 2017.

Nærmere informasjon om hvilke produkter som blir tilgjengelig til hvilket tidspunkt vil komme fortløpende.

De gamle leverandørene har også et restlager på enkelte produkter, særlig finnes det en del klær i størrelsene utenfor de det går mest av. Dette er artikler som ikke kan selges til andre enn ambulansetjenesten. Derfor jobbes det med en løsning for å avvikle disse kontraktene på en ryddig måte, hvorav en mulighet er å kjøpe inn og fordele disse plaggene.

Leverandør

Kontaktinformasjon til leverandører:

Ervik AS: Hans Åge Ervik, mobil 95 19 43 39, epost hans@ervikas.no

Puvab AB: Acram Marcoff, mobil +46 (0) 733 88 44 16, epost acram@eripiowear.se

Taiga AB: Maja Gerinder. mobil +46 (0) 705 10 14 86, maja.gerinder@taiga.se

Vedlegg og lenker

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Skoavtalen gjelder fra 1. september 2017 til 31. august 2019. De to øvrige avtalene gjelder fra 1. november 2017 til 31. oktober 2019. Alle avtalene kan på Oppdragsgivers initiativ forlenges med inntil to år.

Kjetil Sønvisen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Kjetil Sønvisen
E-post: kjetil.sonvisen@sykehusinnkjop.no
Telefon: 78 95 07 00 Mobil: +47 414 10 930

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
16. oktober 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.no.

Gi tilbakemelding