På vegne av de regionale helseforetakene har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av arbeidsklær, verneutstyr, vernesko og klogger til teknisk personell.

Avtalen gjelder for alle helseforetak.

Leverandør

Tools AS er valgt som leverandør på dette området.

Deres kontaktperson er Henning Trosterud. Han treffes på e-post: henning.trosterud@tools.no eller telefon 995 81 946.

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 1. mars 2018 til 29. februar 2020, med mulighet for prolongering i inntil to år.

Hege Pedersen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser, Tromsø Hege Pedersen
E-post: hege.pedersen@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 406 39 981

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
18. januar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding