1. juli 2015 trådte en ny avtale om for levering av medieovervåkningstjenester i kraft. Retriever Norge AS er valgt leverandør.

I tillegg til en grunnpakke som inkluderer en webbasert systemløsning samt åpne nettkilder, er det mulig å gjøre avrop på en eller flere av følgende tjenester:

  • Medieovervåkning av betalingsbaserte kilder på nett
  • Medieovervåkning av sosiale medier, pris per foretak
  • Medieovervåkning av radio/tv, herunder nett-TV
  • Medieovervåkning av samtlige trykte kilder, inkludert medieovervåkning av betalingsbaserte nettkilder.
  • Medieovervåkning av trykte kilder per stykk
  • Analysetjenester

For mer informasjon om avtalen, se prolongeringsinformasjonen.

Slik ble avtalen til

For å sikre en kvalitativt god anskaffelse, har prosjektgruppen bestått av deltakere fra RHF-ene og prosjektansvarlig fra Hinas. Prosjektgruppen har arbeidet sammen i hele prosessen.

Leverandør

Kontaktpersoner hos Retriever Norge AS er Kamilla Kjær, e-post kamilla.kjer@retriever.no, telefon 22 91 03 52 / 908 66 846.

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen er prolongert med et år og gjelder frem til 30. juni 2018. 

Hanna Udnæs Hoel

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Kategorisjef administrasjon Hanna Udnæs Hoel
E-post: hanna.udnaes.hoel@sykehusinnkjop.no
Telefon: +47 78 95 07 00 Mobil: +47 997 45 961

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
26. januar 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du tilbakemeldinger, eller ønsker å melde avvik på avtaler?
Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding