Fra 1. desember 2012 er det inngått ny avtale for kjøp av bekledning for ambulansepersonell. Avtalen gjelder både skallbekledning, sko og standard bekledning.

Slik ble avtalen til

Fagpersonell fra helseforetakene har vært prosjektgruppe for anskaffelsen. I tillegg har vernetjenesten vært involvert i arbeidet gjennom utarbeidelse og høring av kravspesifikasjon, og gjennom deltakelse i evalueringen av innkomne tilbud.

Leverandør

Anskaffelsen har vært gjennomført som 3 deltilbud.  Avtale er inngått med følgende leverandører på de tre delområdene:

Equipnor AS: Skallbekledning (skalljakke og skallbukse)

Preben Tellefsen AS:  Sko (Sko sommer, sko vinter høy og lav)

Procurator AB:  Standard bekledning/øvrig utstyr (Softshelljakke, bukse, skjorter, undertøy og diverse utstyr)

Mer informasjon

Regionale kontakter for avtalen er:

Helse Sør-Øst: Thor Høieggen (Oslo Universitetssykehus)

Helse Vest: Svein Jensen (Helse Fonna)

Helse Midt-Norge: Lars Erik Sjømæling (Ambulanse Midt-Norge HF)

Helse Nord: Tor Harald Nyheim (Universitetssykehuset i Nord-Norge)

Meldinger, nyheter og annet

13.12.2016: Midlertidige avtaler frem til høsten

Avtalene for ambulanseklær løp ut 30. november 2016. Den nye nasjonale avtalen som skulle erstatte denne er ikke kommet på plass grunnet formaliafeil. Dermed er det tegnet midlertididige avtaler med eksisterende leverandører frem til ny avtale skal være på plass høsten 2017.

De to leverandørene (Equipnor og Procurator) som har levert ambulanseklær de siste årene sitter fortsatt på store restlagre. Ettersom dette er spesialproduserte klær til ambulansetjenesten kan de ikke selges til andre kunder, dette er presisert i brev fra Helsedirektoratet av 27. januar 2016.

Vi ber derfor alle om at dere fortsetter å kjøpe inn klær på disse avtalene så langt det praktisk lar seg gjøre frem til de nye er på plass. Dagens avtaler har også svært gunstige priser, og det vil derfor være lønnsomt i størst mulig grad å benytte disse.

Leverandørene har mange plagg igjen i enkelte størrelser, men begynner å gå tomme i andre størrelser. Det vil heller ikke bli produsert opp nye plagg i denne perioden, så dersom tilgrensende størrelser ikke kan brukes, må nødvendig bekledning kjøpes utenfor avtale. Vi oppfordrer likevel til størst mulig avtalelojalitet.

Skoavtalene med Preben Tellefsen forlenges like lenge som de øvrige avtalene.

04.10.2016: Utsolgt for enkelte ambulanseklær

I forbindelse med avslutning av inneværende avtale, er det nå tomt for enkelte plagg i visse størrelser.

Leverandør av skallbekledning, Equipnor AS, opplyser at man nå ikke har flere ambulansejakker i størrelse small, og at det er svært begrenset tilgang til størrelse medium. Leverandør av standard bekledning/øvrig utstyr, Procurator AB opplyser at også de har få igjen av enkelte plagg i noen størrelser.

Årsaken til at det ikke produseres nytt, er at det kreves garantier for utkjøp av alt som produseres, og det er ikke ønskelig når man nærmer seg slutten av avtalen.

En ny nasjonal anskaffelse av bekledning for ambulansepersonell er i gang. Avtalen trer i kraft våren 2017, og man håper behovet kan løses på andre måter før det.

Enkelte steder i landet finnes det restlager fra tidligere avtaler. Snakk med miljøer andre steder for å bruke opp dette frem til ny avtale er på plass. Dette skal være klær av meget god kvalitet, til en fordelaktig pris.

Når det gjelder avtalen med Preben Tellefsen AS på sko er denne forlenget til 31. mai. I henhold til avtalen er prisen regulert, og nye priser gjelder fra 30. november.

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen gjalt fra  1.desember 2012 til 30. november 2015, og ble prolongert til 30. november 2016. Det er fra november tegnet midlertididige avtaler med eksisterende leverandører frem til ny avtale skal være på plass høsten 2017.

Kjetil Sønvisen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Kjetil Sønvisen
E-post: kjetil.sonvisen@sykehusinnkjop.no
Telefon: 78 95 07 00 Mobil: +47 414 10 930

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
13. januar 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding