Tidligere versjoner av Nasjonal kategoristruktur

Her finner du alle versjoner av den nasjonale kategoristruktur som er utgitt.

Versjonsendringer
Lenker
V.1

Første utgivelse av den nasjonale kategoristruktur for hele spesialisthelsetjenenesten.